Ελληνικά

Γνωρίστε τη Hoist Hellas

Η Hoist Hellas είναι εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 (α) του νόμου 4354/2015 και την Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 118/2017 και ειδικεύεται στη διαχείριση εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων προερχόμενων από πιστωτικά ιδρύματα.
Η Hoist Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της Hoist Finance AB (publ), Σουηδικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με ισχυρή παρουσία σε 13 Eυρωπαϊκές χώρες.
Σε συμμόρφωση με το Ελληνικό νομoθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενσωματώνουμε στην ελληνική αγορά τις αξίες και την πολυετή εμπειρία της Hoist Finance, με στόχο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να διατηρήσουν την οικονομική τους σταθερότητα προσφέροντας βιώσιμες και εξατομικευμένες λύσεις αποπληρωμής.

Η Ιστορία της Hoist Finance

Στο Hoist, δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους, τις εταιρείες, τους μετόχους και την κοινωνία στο σύνολό της. Μας καθοδηγεί ο σκοπός μας να ανοίξουμε το δρόμο προς μια υγιή οικονομία και το καταφέρνουμε μέσα από τις αξίες μας, οι οποίες καθορίζουν ποιοι είμαστε και πώς ενεργούμε στην καθημερινότητά μας.

Η Hoist Finance ιδρύθηκε το 1994 με το όραμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους προκλήσεις. Όπως και το όνομά μας, Hoist Finance, δηλαδή οικονομική ανύψωση, η ουσία της δραστηριότητάς μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ανακτήσουν την οικονομική τους σταθερότητα.

Στο επίκεντρο της δουλειάς μας είναι ο άνθρωπος. Υποστηρίζουμε άτομα κα επιχειρήσεις να αποκτήσουν οικονομική ευημερία. Για μας κάθε περίπτωση είναι μοναδική και έχει τη δική της ξεχωριστή πραγματικότητα. Στοχεύουμε να κατανοήσουμε το κάθε άτομο και τις συνθήκες του ξεχωριστά ενεργώντας με αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τους πελάτες, συνεργάτες και υπαλλήλους μας

Hoist Finance είναι ένας μακροπρόθεσμος συνεργάτης των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Harry Vranjes Διευθύνων Σύμβουλος, Hoist Finance AB

Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, μοναδικότητα, δεξιότητες και ομαδικότητα είναι οι αρχές που διέπουν όλα όσα κάνουμε, το πώς αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.