Ελληνικά

Νομικό Πλαίσιο

Στη Hoist Hellas, μέλος του ομίλου Hoist Finance AB (publ), σας βοηθάμε να βρείτε μια εφικτή λύση για την αποπληρωμή των οφειλών σας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε από την από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων  της Τράπεζας της Ελλάδος το 2014 και αναθεωρήθηκε την 29/7/2016 (ΕΠΑΘ 195/1/29-7-2016).

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να διευκολύνει τον δανειολήπτη και τα πιστωτικά ιδρύματα να επιλέξουν την καταλληλότερη λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης των δανείων σε καθυστέρηση, με τη θέσπιση γενικών αρχών και βέλτιστων οι οποίες δημιουργούν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης και διασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η Hoist Hellas, σε συμμόρφωση με το ανωτέρω πλαίσιο, δημιούργησε τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) και παρέχει στον δανειολήπτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω των Σημείων Επικοινωνίας και των σχετικών Τυποποιημένων Εγγράφων.

Παράπονα

Η Hoist Hellas δεσμεύεται στο να αντιμετωπίζει τους πελάτες της δίκαια. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, παρακαλούμε να υποβάλετε το παράπονο σας, ακολουθώντας τη διαδικασία στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προσωπικά δεδομένα

Η Hoist Hellas σέβεται την ιδιωτικότητά σας.

 

Παρακαλούμε, δείτε Ενημερωτικό Σημείωμα Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσετε καλύτερα το δικαίωμά μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τον τρόπο επεξεργασίας αυτών και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.